Administrativt

0. Kontingent

Indhold Tilgår

1. Administrative Roller

Administrative Roller & Ansvar

Eventplanlægger: Ansvarlig for løbende planlægning af holdets aktiviteter, heraf træning. Deltagelse i åbne spil samt arrangering af egne lukkede spil.

HR & Tillidsmand: Problemknuser, opstår der spild eller uenighed på holdet er disse ansvarlige for at opløse denne på bedst mulige måned. Dernæst ansvarlig for holdets helbred interent.

Rekrutteringsofficer: Ansvarlig for screening af nye medlemmer, tager sig af godkendelses processen internt i gruppen og sørger for vores nye medlemmer får et godt førstehåndsindtryk. – Tager sig gerne tid til at snakke med evt. Kommende medlemmer og følger op hos interesserede.

Web Administrator: Ansvarlig for løbende opdatering af hjemmesiden / Video & Billede medier.

Sociale Medier Redaktør: Ansvarlig for vores sociale medier, sikre at evt. spørgsmål/kommentarer besvares hurtigst muligt – Dertil ligger nye opslag op når gruppen er samlet til events mm.

2. Fælles Udstyr/Remedier

Indhold Tilgår

3. Udstyr & Uniformering

Hoved

 • Fast / Bump hjelm
 • MICH 2000, 2001, 2002, 2003
 • AirFrame
 • Bærer designeret callsign patch på højre, venstre eller begge sider af hjelmen
 • I farverne OpsCore Gray / Tan / Coyote

Overkrop

 • Multicam Black combatshirt
 • LIMA patch på højre skulder
 • EU patch på venstre og højre skulder

Underdel

 • Multicam Black kampbukser
 • Sorte / Tan knæpuder
 • Coyote / Tan bælte
 • Sort / Tan pistol hylster
 • Sort / Brun / Coyote / Tan støvler

4. Våben Platforme

Pistoler

 • Valgfrit blandt holdets medlemmer

Shotguns

 • Valgfrit blandt holdets medlemmer

SMG’er

 • MP5 varianter
 • P90
 • MP9
 • MP7
 • UMP

Rifler

 • M4 / M15 / M16 / Masada ACR
 • HK416 / HK417
 • Scar-L / Scar-H
 • L85 / L86

DMR

 • SR25 / M16 / M110
 • HK417

Sniper

 • BAR10 / VSR10 / SSG10
 • L96 / SSG96
 • M40 / SSG24

In-Game

0. Roller & Ansvar

Spil Roller & Ansvar

Gruppefører “GF”: Ansvarlig for gruppens samlede præstation og helbred. Anvender de assisterende gruppeførere til at “micro-manage” de inddelte fireteams. Holder overblik sammen med holdets øvrige gruppefører og søger for relevante radio meldinger sendes videre til/fra gruppens medlemmer alt efter relevans.

Assisterende Gruppefører “AG”: Ansvarlig for det tildelte fireteam samt assistere gruppeføreren med “micro-managing” af holdets medlemmer og sikre 360 sikring i gruppen. “AG” kan til tider også fungerer som radio operatør og fungerer som gruppens single point of contact, ved deltagelse af større spil hvorpå meget radio trafik forekommer.

Sygehjælper/Medic: Ansvarlig for behandling af sårede, derved også ansvarlig for oprettelse af sikker behandlerplads. – AS sørger for nødflytning af sårede.

Finskytte: Arbejder enten alene eller i samarbejde med få gruppemedlemmer. Fungerer som holdets spotter og eleminerer evt. fjentlige som truer gruppens hovedgruppe. Anvender radio til at dokumenterer fjentlige bevægelse.

Spejder: Arbejder oftest 10-20 meter foran hovedgruppen og fungerer som gruppens vejviser. Ansvarlig for at få gruppen sikkert fra punkt A til B. Fj. GF & AG’s befalinger.

Geværskytte: Universal rolle som oftes anvendes til at bære evt. ekstra udstyr og ellers hovedsagligt ansvarlig for gruppens ørige rollers sikkerhed.

 

Hold Struktur

L01-Bravo | Spejder, Finskytte

L02-Bravo | AG

L03-Bravo | Sygehjælper

L04-Bravo | Geværskytte

L05-Alfa | GF

L06-Charlie | Geværskytte

L07-Charlie | AG

L08-Charlie | Sygehjælper

L09-Charlie | Geværskytte

 

L11-Ecko | Spejder, Finskytte

L12-Ecko | AG

L13-Ecko | Sygehjælper

L14-Ecko | Geværskytte

L15-Delta | GF

L16-Foxtrot | Geværskytte

L17-Foxtrot | AG

L18-Foxtrot | Sygehjælper

L19-Foxtrot | Geværskytte

1. Våben håndtering

Indhold tilgår

2. Døde & Sårede

Under beskydning

Er gruppen under beskydning vil sårede hovedsagligt ikke blive genoplivet. Dette er noget som foretages når kampen er slut og området er sikret.

HVIS det er muligt uden at risikere yderligere tab koordineres genoplivning af sårede af GF & AG

 

Sygehjælperens ansvars

 • Opsætning af behandlerplads
 • Forblive udenfor skudlinjen & klargøre behandlings udstyr

GF & AG’s ansvar

 • Sørge for døde & sårede bliver fragtet frem til sygehjælper
 • Sikre døde og sårede så sygehjælper kan udføre behandling

3. Civil håndtering

Kontrolpost

En kontrolpost består af minimum 3 personer. Heraf 3 forskellige roller. Ved større antal tildeles antal til div. Roller, efter behov.

 • 1x Inspektør: – Ansvarlig for visitation af personer og sikring af køretøjer, Indtager rolle som Ekstern Sikringsmand ved tom kontrolpost.
 • 1x Intern Sikringsmand – Ansvarlig for sikring af mistænkte i kontrolposten, Indtager rolle som Ekstern Sikringsmand ved tom kontrolpost.
 • 1x Ekstern Sikringsmand – Ansvarlig for sikring rundt om kontrolposten

Ved oprettelse af kontrolpost skal følgende zoner oprettes

 • Tilbageholdningszone
 • Visitationszone
 • Aflægningszone

 

Visitations Tjekliste – Personer

 1. Findes evt. Våben konfiskeres deres ammunition på stedet. Våben afmonteres og aflades af personen som udfører visitationen.
 2. Bed personerne enkeltvis om SELV at fjerne hue, handsker, halstørklæde, støvler. ALLE lommer åbnes og tømmes for indhold. Vrangen vendes ud på mulige lommer.
 3. Opstil personerne enkeltvis til visitations stilling (arme strækt ud til siderne og benene let spredte.
  1. Foretag ALDRIG visitation uden at have minimum 1 sikringsmand.
  2. Visitation foretages så vidt muligt bag fra den mistænkte
  3. Hav ALTID godt fat med en hånd i håndledet, af personen som visiteres.
  4. Placer yderste fod på indersiden af den mistænktes yderstefod
  5. Bryder den mistænkte den tiltalte opstilling og rækker ud efter våben skal den mistænkte tvinges ned på jorden ved fysisk magt. – Alternativt skal skud afgives af sikringsmand hvis ikke fysisk magt anvendelse overmander den mistænkte.

 

Visitations Tjekliste – Køretøjer

 1. Stop Køretøjet
 2. Noter Nummerplade, Mærke, Model & Farve
 3. Sluk Bilen
 4. Efterspørg & noter fører og øvrige pasagerer om navne, alder samt noter kendetegn. (Modersmærke, tatovering, sår mm.)
 5. Efterspørg årsag til passage af kontrolpost
 6. Inspektion gennem vinduer – Ligger der noget mærkværdigt i bilen?
  1. Findes evt. Våben konfiskeres deres ammunition på stedet. Våben afmonteres/fjernes og aflades af personen som udfører visitationen. – Herefter aflægges våbnet i aflægningszonen
  2. Findes evt. Sprængstoffer(granat/bombe) disarmeres denne men efterlades i bilen af sikkerhedsmæssige årsager
 7. Opfører køretøjets personer sig mistænkeligt?
  1. Ja
   1. Fjern enkeltvis personerne fra køretøjet, start med føren af køretøjet og placer dem liggende i visitationszonen
   2. Afhør personerne, har de noget på sig/i køretøjet som de ikke bør have?
   3. Udfør visitationstjekliste – Personer
   4. Når alle personer er visiteret og sikret gennemsøges køretøjet
   5. Åben alle døre, motorhjelm & bagagerum
   6. PAS PÅ ikke at skræmme/ridse køretøjer – Langsomme og forsigtige bevægelser. Afmonter evt. Primære våben & hjelm ved inspektion af køretøj.
   7. Inspektion af sæder, tjek hulrum, under sæde & dørlommer
   8. Inspektion af bagerum, reservehjulsbrønd
   9. Frigiv køretøjet og lad personerne enkeltvis bemande køretøjet
   10. Lad køretøjet passere kontrolposten
  2. Nej
   1. Lad Køretøjet passere kontrolposten

4. Bykamp

Indhold tilgår

5. Skov/Plantage

Indhold tilgår

6. Radio

Indhold tilgår